SAMTALSCOACHING – VÄGLEDNING

Mitt namn är Cecilia Evers och jag arbetar som samtalscoach. Jag jobbar primärt med två behandlingsmetoder KBT och ACT som ger snabba och effektiva resultat på en mängd olika problem så som ångest, panikattacker, stress, fobier, depression, relationsproblem, livsstilsförändringar, sömnproblem och olika typer av beroenden och missbruk.

 

Jag ger dig som individ eller er i parrelationer möjlighet att identifiera hur era tankar, känslor och beteenden hänger ihop. Tillsammans utforskar vi  era drömmar, mål och behov för att ni skall bli mer medvetna och nå er fulla potential.

 

Vilka är då livsmålen? Dessa kanske ännu inte är uppsatta. Det kan vara en av orsakerna till att du inte mår så bra som du skulle kunna göra. Eller så är det inte ”dina” mål utan förväntningar som andra har. Du har alla svaren inom dig, fast du kanske inte tror det. Mitt jobb är att hjälpa dig att hitta dem, och fokusera på det som är viktigast för dig idag och hur vi når din ”bättre” och ”önskade” framtid. Tanken är att du skall ta plats i förarsätet och ansvara för ditt liv, se till att förändra och förbättra det som behövs för att bli maximalt lycklig med dig själv.

 

Jag ger dig praktiska verktyg inom KBT/ACT mellan varje samtal som du kan använda i vardagen för att hantera olika tankar, känslor och situationer som eventuellt uppstår. Coaching är ett väldigt bra sätt att lära känna sig själv på ett djupare, mer medvetet plan och den bästa livsinvesteringen du kan göra för dig själv och din personliga utvecklingen.

 

Den största anledningen till att vi mår dåligt och att vi inte når våra mål, är att vi lever utifrån andras värderingar och normer som leder till dålig självkänsla och självförtroende, prestationsångest, jämförelse, depression och beroenden av olika slag. När vi lever efter våra högsta livsvärderingar blir allt mycket lättare. Vi prioriterar allt det där som vi måste göra för att bli lyckliga med oss själva och andra. Tillsammans går vi igenom steg för steg för vad du behöver göra som stämmer överens med dessa, och vad det är som hindrar dig att gå den vägen du innerst inne vet är rätt för dig.

 

Mitt sätt att arbeta är en kombination mellan coachning och vägledning. Om du känner att tiden inte räcker till eller avståndet är för stort, är det perfekt att ta samtal över telefon. Det fungerar lika bra och är lika effektivt. De bästa resultaten är dem som blir av!

 

Välkommen!

 

Jag är certifierad inom:

  • KBT/ACT
  • Par/ grupprelationer
  • Beroenden / medberoenden
  • Stress / mindfulness / självkänsla

 

Vill du ha nyhetsbrev från oss med lite matnyttiga tips/tankar, inspiration och erbjudanden? Fyll i nedan formulär:

Facebook 2 icons

Följ mig på Facebook

Mina enskilda samtal med Cecilia har gett mig otroligt mycket då jag kände en oerhörd förståelse och lyhördhet inför det jag varit med om. Jag upplevde att jag blev förstådd, lyssnad på samt fick hjälp att sätta ord och förstå mina känslor och hur dessa var lierade till mina tidigare upplevelser.

Det var även under dessa enskilda samtalen som jag fick för första gången tillåtelse/tillåta mig själv att känna alla slags känslor och få en djupare förståelse för dessa, och hur jag kan hantera liknande situationer samt känslor som kan uppstå i framtiden.

Dessutom lärde jag mig att kunna ”släppa taget”. Detta var som en börda hade lyfts från mina axlar, och med hjälp i hur man andas så lärde jag mig hur jag kunde komma ner i varv och komma i kontakt med min själ och känslor på ett djupare plan.

Efter de enskilda samtalen har jag fått ökad kunskap i hur kropp, psyke och själ hänger ihop för jag/vi mår och att detta synsätt borde prägla hela sjukvården.

Genom ”Den inre resan” så fick jag genom hypnos förstå mina känslor och drömmar, och kunna sätta ord på mina känslor och få möjlighet att bejaka och förstå dessa på ett helt annat sätt än tidigare.

Jag har fått enorm hjälp att bearbeta mina traumatiska händelser, såsom separation från en våldsam relation och allvarsam cancersjukdom. Jag fick hjälp samt förståelse för hur min kropp, mående har varit och detta tack vare kursen ”Lär känna dig själv”. Där fick jag tillsammans med andra deltagare gå in på djupet och förstå våra tidigare upplevelser i livet och hur det påverkat mitt/våra liv. Se sambanden och få verktyg i hur jag kan se på dessa händelser med andra perspektiv.

De verktyg vi använde oss av var meditation till rogivande ovh inspirerande musik, gemensamma samtal, ibland i par, där vi fick uppgifter samt frågor som vi arbetade ihop med. Vi hade samtal kring intuition och vikten av detta för förståelsen av sambandet mellan kropp, själ och hälsa. Detta har gett mig ökad förståelse och självkännedom. Det har hjälpt och utvecklat mig, både genom att kunna bearbeta traumatiska händelser och kunna lägga dessa bakom mig på ett sätt som ingen annan kurator eller terapeut kunnat tidigare.

Vidare har vi pratat om hur viktig kosten är för vårt välbefinnande och hur vi kan påverka mycket av hur vi mår genom kost, meditation, beaktande av samtal.

Jag upplever att allt det jag skrivit om är en helt fantastisk terapi som alla borde få tillgång till därför att det har hjälpt och berikat mig så otroligt mycket. Kan varmt rekommendera detta till alla.

Joanna Heidar

Uppfattade mina samtal med Cissi mycket upplyftande. Tankar om hur jag ser på mitt liv just nu och var jag är på väg… Genom inventering av min livssituation lärde jag mig bedöma alla sidor av mitt liv och hur jag kan göra för att förbättra min tillvaro… Vilka tankar, känslor, beteenden och människor jag tycker om i min tillvaro och vilka jag vill släppa… Hur jag ser på mig själv och att hitta en meningsfullhet… Att tro på mig själv, att jag duger. Att ha ett mål och att se möjligheter.

Yvonne Lundberg

Senaste inlägg

Fler inlägg