SAMTALSCOACHING

Mitt namn är Cecilia Evers och jag arbetar som samtalscoach. Coaching ger dig som individ eller er i parrelationer möjlighet att identifiera och utforska era drömmar, mål och behov i livet och i samspelet med andra. Att utmanas och att bli mer medveten är ett sätt att nå sin fulla potential.

Vilka är då livsmålen? Dessa kanske ännu inte är uppsatta. Det kan vara en av orsakerna till att man inte mår så bra som man skulle kunna göra. Eller så är det inte ”egna” mål utan förväntningar som andra har.

Tanken är att ta plats i förarsätet och ansvar för sitt eget liv, och se till att förändra och förbättra det för att bli maximalt lycklig med sig själv.

Min roll är att stötta detta arbete, vinkla frågor så att de kommer i nytt ljus. Jag ger praktiska verktyg att använda i vardagen för att hantera olika situationer som eventuellt uppstår. Detta är ett väldigt bra sätt att lära känna sig själv på ett djupare och mer medvetet plan. Det är en livsinvestering i den egna personliga utvecklingen.

img_0088
Vart är du på väg?
Frågor som är viktiga att ställa sig själv är:
 • Vem är jag?
 • Vad vill jag?
 • Vad längtar jag efter?
 • Hur finner jag meningsfullhet i livet?
 • Vad är målet med privata relationer?
 • Hur hanterar jag ångest, oro, stress, sorg, missbruk och depression?
 • Har jag uppsatta mål och når jag dessa mål?
 • Vad är mitt nästa steg privat eller på jobbet?

Dessa frågor är några exempel som vi tillsammans kan finna svar på. Min uppgift är att stödja dig så att du skall må bättre och skapa nya möjligheter att lyckas med det du vill i livet.

Jag är certifierad inom:
 • KBT/ACT
 • Par/grupprelationer
 • Beroende/medberoende
 • Stress/mindfulness/självkänsla

 

Relaterad bild

 

Mina enskilda samtal med Cecilia har gett mig otroligt mycket då jag kände en oerhörd förståelse och lyhördhet inför det jag varit med om. Jag upplevde att jag blev förstådd, lyssnad på samt fick hjälp att sätta ord och förstå mina känslor och hur dessa var lierade till mina tidigare upplevelser.

Det var även under dessa enskilda samtalen som jag fick för första gången tillåtelse/tillåta mig själv att känna alla slags känslor och få en djupare förståelse för dessa, och hur jag kan hantera liknande situationer samt känslor som kan uppstå i framtiden.

Dessutom lärde jag mig att kunna ”släppa taget”. Detta var som en börda hade lyfts från mina axlar, och med hjälp i hur man andas så lärde jag mig hur jag kunde komma ner i varv och komma i kontakt med min själ och känslor på ett djupare plan.

Efter de enskilda samtalen har jag fått ökad kunskap i hur kropp, psyke och själ hänger ihop för jag/vi mår och att detta synsätt borde prägla hela sjukvården.

Genom ”Den inre resan” så fick jag genom hypnos förstå mina känslor och drömmar, och kunna sätta ord på mina känslor och få möjlighet att bejaka och förstå dessa på ett helt annat sätt än tidigare.

Jag har fått enorm hjälp att bearbeta mina traumatiska händelser, såsom separation från en våldsam relation och allvarsam cancersjukdom. Jag fick hjälp samt förståelse för hur min kropp, mående har varit och detta tack vare kursen ”Lär känna dig själv”. Där fick jag tillsammans med andra deltagare gå in på djupet och förstå våra tidigare upplevelser i livet och hur det påverkat mitt/våra liv. Se sambanden och få verktyg i hur jag kan se på dessa händelser med andra perspektiv.

De verktyg vi använde oss av var meditation till rogivande ovh inspirerande musik, gemensamma samtal, ibland i par, där vi fick uppgifter samt frågor som vi arbetade ihop med. Vi hade samtal kring intuition och vikten av detta för förståelsen av sambandet mellan kropp, själ och hälsa. Detta har gett mig ökad förståelse och självkännedom. Det har hjälpt och utvecklat mig, både genom att kunna bearbeta traumatiska händelser och kunna lägga dessa bakom mig på ett sätt som ingen annan kurator eller terapeut kunnat tidigare.

Vidare har vi pratat om hur viktig kosten är för vårt välbefinnande och hur vi kan påverka mycket av hur vi mår genom kost, meditation, beaktande av samtal.

Jag upplever att allt det jag skrivit om är en helt fantastisk terapi som alla borde få tillgång till därför att det har hjälpt och berikat mig så otroligt mycket. Kan varmt rekommendera detta till alla.

– Joanna Heidar –

Uppfattade mina samtal med Cissi mycket upplyftande. Tankar om hur jag ser på mitt liv just nu och var jag är på väg… Genom inventering av min livssituation lärde jag mig bedöma alla sidor av mitt liv och hur jag kan göra för att förbättra min tillvaro… Vilka tankar, känslor, beteenden och människor jag tycker om i min tillvaro och vilka jag vill släppa… Hur jag ser på mig själv och att hitta en meningsfullhet… Att tro på mig själv, att jag duger. Att ha ett mål och att se möjligheter.
– Yvonne Lundberg –

Senaste inlägg

Våga vinn!

Lever du det liv du vill leva? Är du den person du vill vara? Om inte, varför? Vad är viktigt i ditt liv? Vi lägger oerhört mycket tid till saker och ting som har liten betydelse i våra liv, och lite tid till de saker som har stor betydelse. Känner du att du förvaltar tiden … Fortsätt läsa Våga vinn!

Boosta 2018 med en juicefasta fortsättning…

Nu är min 7-dagars juicefasta klar. Jag gjorde det lätt för mig genom att köpa färdiga kallpressade ekologiska juicer från Hjärtats Juiceri. Femtiosex stycken fördelade på åtta om dagen. Fördelen med kallpressad ekologisk juice är att alla vitaminer, mineraler och enzymer behålls tre till fem gånger mer än om man använder en vanlig råsaftscentrifug. Sånt … Fortsätt läsa Boosta 2018 med en juicefasta fortsättning…

Fler inlägg