KBT-ACT-NLP

Tre framgångsrika behandlingsmetoder 


KBT-ACT-NLP

TRE BEHANDLINGSMETODER

KBT

KBT står för Kognitiv Beteendeterapi och är en mycket populär och användbar behandlingsmetod idag.

 

Forskning visar att KBT ger positiva resultat på en mängd olika problem och rädslor så som; tvångstankar, ångest, panikattacker, stress, fobier, depression, relationer, sömnproblem, missbruk och beroenden av olika slag, livsförändringar etc.

Det är en metod som hjälper dig nå dina mål inom en ganska kort tidsram. KBT utgår ifrån att tankar, känslor och beteenden påverkar varandra. Fokus är i nuet och framtiden.

 

Vill du skapa en förändring krävs självinsikt, vilja och ett aktivt arbete utifrån din nuvarande situation.

 

Genom att analysera och skapa förståelse hur dina tankar, känslor och handlingar påverkar ditt psykiska välbefinnande öppnas därmed en möjlighet till förändring. Under samtalen gör man en utvärdering, vad som fungerar och inte fungerar.

Det är vanligt att man kan ha flertal problemområden men då riktar man in sig på att jobba med det område som känns mest aktuellt att lösa. Jobbar man med ett område så kan det ge ringar på vattnet och man kan hitta lösningar på andra.

 

ACT

ACT står för Acceptance and Commitment Therapy och en vidareutveckling av KBT.

 

Vi människor gillar inte känslor av obehag utan gör vårt bästa för att undvika dem. Ju mer vi försöker undvika obehag i livet, desto större blir dem.

Höga nivåer av undvikande beteende, har ett omedelbart samband med förhöjd risk för depression, ångest, stress, panikattacker, missbruk, beroenden m.m.

 

Genom att acceptera våra tankar och känslor kan vi sedan gå mot de värderingar och mål i livet som vi vill ha.

 

Det du accepterar förändras sedan både på inre och yttre plan. Målet är att öka din livskvalitet snarare än att få bort smärtsamma upplevelser.

Vill du veta mer om skillnaden mellan KBT och ACT så gå gärna in och läs mer om det här.

 

NLP

NLP står för  Neuro-Lingvistisk Programmering är ett begrepp som handlar om personlig utveckling och förändring.

 

NLP kallas ibland för "sinnets språk" och beskriver metoder för hur du kan lyckas med precis vad du vill. Det innebär snabba effektiva modeller och tekniker för att förbättra och förändra dig själv inifrån och ut.

NLP beskriver lagarna för hur våra tankar och känslor hör samman och hur vi ändrar våra negativa tillstånd. Perfekt att använda för att ändra ditt sätt att tänka eller agera i olika situationer.

 

 

E-post: kontakt@ceciliaevers.se
Tel: 0709-960816

 

Certifieringar:

 • Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Diplomerad Professionell Coach
 • Business communication practitioner of NLP
 • Parrelationer
 • Familjerelationer
 • Grupprelationer
 • Stresshantering
 • Mindfulness
 • Självkänsla
 • Beroenden/medberoende

Vill du ha mitt nyhetsbrev?

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.