KBT
Samtal

Är du redo att satsa på den viktigaste personen i Ditt liv?

KBT
Samtal

KBT Samtal

 

Trodde du att ditt liv skulle se annorlunda ut med facit i hand?  Du är inte ensam! Vårt bagage med gamla rädslor, vanor och övertygelser av olika slag begränsar oss att bli den person vi vill vara och skapa det liv vi längtar efter.

Om du alltid agerar på samma sätt kommer du få samma resultat och befinna dig på samma ställe. För att återfå kontrollen över ditt liv är det nödvändigt att tänka och handla i nya banor.


I dina svårigheter ligger även dina möjligheter! 

 

Det enklaste sättet är att investera tid i dig själv och få professionell hjälp utifrån. Mitt enda fokus är att hjälpa dig hitta nya vägar och perspektiv, som i sin tur stärker dig för att ta dig ända fram till mål.

Jag hjälper dig att komma till insikt över vad som är själva kärnan till ditt problem, vad som är viktigast för dig och vilka steg du behöver ta för att nå dit.


Var skulle du befinna dig om allt vore möjligt?

 

Om du kunde blicka ett år framåt i tiden och det skulle vara ditt bästa år någonsin, vad skulle behövt hända då? Hur får den tanken dig att känna?

Det enda hindret som står mellan dig och dina drömmar är dina begränsande tankar och övertygelser om dig själv och din omvärld.

 

 

Tillsammans skapar vi Din nya framtid!

 

 

 

E-post: kontakt@ceciliaevers.se
Tel: 0709-960816

 

Certifieringar:

 • Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Diplomerad Professionell Coach
 • Business communication practitioner of NLP
 • Parrelationer
 • Familjerelationer
 • Grupprelationer
 • Stresshantering
 • Mindfulness
 • Självkänsla
 • Beroenden/medberoende

Vill du ha mitt nyhetsbrev?

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.