KBT
PARTERAPI

Är ni villiga att göra det som krävs för att få den relation ni längtar efter?

 

KBT
PARTERAPI

KBT - Parterapi


Vill du stärka din relation & samtidigt få:

 

 • Insikter om dina egna och din partners behov, förväntningar och värderingar
 • Kunskap och verktyg för att kommunicera tydligare och hantera era olikheter
 • Förändringar som är hållbara över lång tid och att ni strävar mot samma mål
 • Stöd för att ni ska ta ett gemensamt ansvar för er relation

 

När vår partner ifrågasätter eller önskar en förändring av något slag kan det leda till meningsskiljaktigheter, gräl och många gånger en kamp där ingen part vill ge sig.

Som en neutral tredje part, utan att värdera någon av er eller det som framkommer, tillser jag att båda parter kommer till tals och blir lyssnad till.

 

Vi har alla med oss ett eget bagage när vi går in i en relation!

 

Min roll och ambition som er samtalspartner är att hjälpa er förstå vad som är själva kärnan till problemet och hur ni ska komma vidare utifrån; era behov, förväntningar och värderingar.

Vi hjälps åt att formulera gemensamma mål och skapar förutsättningar för att ni ska nå dem. Utifrån det arbetar vi för att ni tillsammans skapar den relation som ni önskar.

 

E-post: kontakt@ceciliaevers.se
Tel: 0709-960816

Certifieringar:

 • Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Diplomerad Professionell Coach
 • Business communication practitioner of NLP
 • Parrelationer
 • Familjerelationer
 • Grupprelationer
 • Stresshantering
 • Mindfulness
 • Självkänsla
 • Beroenden/medberoende

Vill du ha mitt nyhetsbrev?

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.