KBT - ACT - NLP

  KBT - ACT - NLP

PRISER

Mina tjänster
& erbjudanden!

 

 PRISER
Läs mer om mina
tjänster & erbjudanden

AVBOKNING 24 TIMMAR INNAN.
DEBITERAS ENLIGT TIMTAXA.

 

För företag är priserna exklusive moms.
Avdragsgilla samtal, läs mer; Skatteverket

E-post: kontakt@ceciliaevers.se
Tel: 0709-960816

 

Certifieringar:

  • Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  • Diplomerad Professionell Coach
  • Business communication practitioner of NLP
  • Parrelationer
  • Familjerelationer
  • Grupprelationer
  • Stresshantering
  • Mindfulness
  • Självkänsla
  • Beroenden/medberoende

Vill du ha mitt nyhetsbrev?

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.