PRISER

Mina tjänster
& erbjudanden!

 

 PRISER
Läs mer om mina
tjänster & erbjudanden

AVBOKNING 24 TIMMAR INNAN.
DEBITERAS ENLIGT TIMTAXA.

 

För företag är priserna exklusive moms.
Avdragsgilla samtal, läs mer; Skatteverket

E-post: kontakt@ceciliaevers.se
Tel: 0709-960816

 

Certifieringar:

 • Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Diplomerad Professionell Coach
 • Business communication practitioner of NLP
 • Parrelationer
 • Familjerelationer
 • Grupprelationer
 • Stresshantering
 • Mindfulness
 • Självkänsla
 • Beroenden/medberoende

Vill du ha mitt nyhetsbrev?

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.