Vet du vad skillnaden är mellan KBT och ACT?

 

 Kognitiv Beteendeterapi (KBT) vs Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

 

I mitt arbete med klienter har jag fått många frågor om vad skillnaden är mellan KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Så jag har bestämt mig för att skriva en blogg om detta.

Jag ska försöka förklara dessa skillnader och även likheter. För KBT och ACT har en hel del gemensamt. Jag vill understryka att detta är min egen tolkning av skillnader och likheter, samt att min avsikt är att försöka skriva en förenklad text och inte hamna i komplexa förklaringar.

 

För dig som vill fördjupa dig mer rekommenderar jag att söka vidare på nätet, det finns massor av bra information att hämta. Du kan också se här https://zpik.se/kbt-act/

 

 


Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad metod.

Det innebär att metoden är vetenskapligt prövad. KBT har visat sig vara lämpad för många olika tillstånd, som är ett problem och/eller hindrar dig i ditt vardagliga liv.
KBT rekommenderas av socialstyrelsen som behandlingsmetod för en rad olika tillstånd så som t.ex. depression och ångestsyndrom, missbruk och beroende.

https://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/
sokimetodguidenforsocialtarbete/kbtkognitivbeteendeterapi

KBT grundas på:

 

  • Inlärningsteorin – om hur våra beteenden formas i samspel med miljön. 
  • Kognitiv teori – om hur våra tankar påverkar känslor och beteenden. 
  • Socialpsykologin – om hur våra tankar, känslor och handlingar påverkas av andra i vår omgivning.

Centralt inom KBT är att ersätta tankar, känslor och beteenden som skapar problem och utgör ett hinder för dig i ditt liv; till mer funktionella tankemönster som kan skapa känslomässiga förändringar och beteendeförändringar som gynnar dig. KBT kan minska symtomen på de psykologiska problem du har samt förebygga att de kommer tillbaka igen. 

KBT har ett tydligt fokus på här och nu. Att du utifrån nuet ska skapa förutsättningar för att göra de förändringar du önskar i ditt liv. Ibland är det viktigt att förstå hur ett problem/något som hindrar dig i ditt liv uppkommit och därmed kan det finnas ett behov att göra en tillbakablick i det förflutna, men fortfarande ligger fokuset på din situation här och nu och hur du ska komma vidare mot ditt önskade resultat. 

 

 


Kognitiv Beteendeterapi (KBT) – Ett paraplybegrepp

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och även Dialektisk Beteendeterapi (som jag inte kommer att gå in på här) är vad som kallas för den tredje vågens KBT. ACT har med andra ord utvecklas genom KBT och kan sägas vara en vidareutveckling. Så därmed att det finns så många likheter mellan KBT och ACT. För dig som är intresserad av att veta mer om DBT finns information här :http://www.prima.se/wp-content/uploads/2014/01/DBT-info-till-pat-PRIMA.pdf

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT utgår från tre aspekter som även de utgår få tankar, känslor och beteenden. 

  • Öppen – om att vara villig och acceptera dina tankar som bara tankar och inte tolka in för mycket i tankarnas innehåll. 
  • Närvarande – om att vara i nuet och medvetet närvarande.
  • Aktiv – om att ha identifierat vad som är viktigt för dig i livet och tagit ut din kompassriktning. Att du lever utifrån dina värderingar och hela tiden engagerar dig och har fokus på handlingar som tar dig framåt.

 

 

Vad är då skillnaden mellan KBT och ACT?

Den stora skillnaden är i hur KBT och ACT ser på tankar, känslor och beteenden.

  • KBT – Ser tankar, känslor och beteenden som sammanhängande och att de i stor utsträckning påverkar varandra. Samt att vi ska förhålla oss realistiska till dessa.
  • ACT – Ser tankar, känslor och beteenden som separerade från varandra och har ett sätt att se på dessa som säger att; vi ska förhålla oss mer distanserade till våra tankar, känslor och beteenden. Då har vi förmåga att ställa oss över våra reaktioner. På detta sätt kan vi vara mer flexibla i vårt sätt att ta oss framåt.

 

Jag vill göra ett tillägg om att socialstyrelsen även rekommenderar ACT som en effektiv behandlingsmetod för en rad olika symtom. Socialstyrelsen uttrycker sig:
”… innehåller influenser från buddhistiskt tänkande i tekniker för att bland annat uppnå medveten närvaro (eng. mindfulness) och acceptans”.

https://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/
sokimetodguidenforsocialtarbete/kbtkognitivbeteendeterapi

 

 

Nu har ni fått min förenklade förklaring och jag hoppas att ni fått hjälp med att bena upp detta lite. I min yrkesroll arbetar jag utifrån både KBT och ACT och väljer den vinkel som passar bäst för dig och ditt problem, så att du på bästa och snabbaste sättet kommer vidare mot ditt önskade mål. 

 

 

Om du har synpunkter, frågor eller funderingar så är du välkommen att ringa mig på: 0709-960816 eller skicka ett mejl: kontakt@ceciliaevers.se

 

 

Din supporter och coach!

Cecilia Evers

 

Copyright © Cecilia Evers

VIAGRA innehåller den aktiva substansen sildenafil som tillhör en grupp mediciner som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare (PDE5-hämmare). Det verkar genom att underlätta för blodkärlen i din penis att vidga sig så att blodet kan flöda in när du är sexuellt stimulerad. VIAGRA underlättar endast att få en erektion om du är sexuellt stimulerad. Du kan läs mer här om användningen av Viagra på informationssidan.