Har du självdisciplin?

Vad är självdiscipin? Självdisciplin är inget vi har utan något vi använder. Många tror att det är en egenskap somliga föds med och andra inte. Vad säger du till dig själv? Om du tror på det (och allt annat) du säger till dig själv och alla andra om och om igen blir det en sanning…

Läs mer