Jag måste, jag borde!

Negativa ord! Måste och borde är ord som vi maler i våra huvuden hela tiden och som skapar stress och skuldkänslor. Genom att ta bort orden ”måste” och ”borde”, tar du bort allt motstånd. Så länge du tänker att du måste eller borde någonting väcker det bara stress och krav i dig, även om det…

Läs mer