Jag måste, jag borde!

Negativa ord!

Måste och borde är ord som vi maler i våra huvuden hela tiden och som skapar stress och skuldkänslor. Genom att ta bort orden ”måste” och ”borde”, tar du bort allt motstånd. Så länge du tänker att du måste eller borde någonting väcker det bara stress och krav i dig, även om det är något du gärna vill göra.

 

Välj nytt!

Att höra dessa två ord inifrån och utifrån tar bort all glädje. Vi lever ju ändå våra liv med så mycket krav på oss, både från andra och oss själva. Så var lite snäll mot dig själv. Det finns inga måsten eller borden! Vi har alla ett val. Om du använder ordet ”väljer” istället, blir känslan helt annorlunda.

Prova själv!

Cecilia

Facebook 2 icons