Människor är speglingar av oss själva!

Dina inre övertygelser styr dig Allt vi går igång på hos andra är en spegling av vad du själv måste jobba med. Hur ser du på dig själv? Vad är dina innersta övertygelser om dig själv och andra? Det är det du visar utåt. Råkar du t.ex ut för människor som behandlar på ett sätt…

Läs mer