Vad är vinsten med ditt beteende?

Det finns en vinst i allt

Vi är alla beroende eller medberoende av något eller någon. Det finns oftast en vinst i det, medvetet eller omedvetet. Vi kanske får uppmärksamhet och bekräftelse från andra som känns bra för stunden, eller så slipper vi ta tag i någonting annat i livet som känns jobbigt på något plan. Vi har tusen och en anledningar att stanna kvar i någonting dåligt för det känns tryggt och bekant. Vi vet vad vi har men vet inte vad vi får.

 

Många gånger yttrar sig psykisk ohälsa av något slag i fysiska symptom. När vi gör gör det där vi innerst inne vet att vi ”måste” växer vi som individer och blir fria från mycket av det där vi gått och burit på. Även fysiska besvär kan försvinna, vilket inte alla är ovanligt.  Det kan gälla ett jobb, en relation till andra eller din relation till dig själv. Vi tar på oss vår gamla trygga offerkofta och lägger skulden på allt annat utanför oss själva. Vi gör det omedvetet och i ett försvar för att slippa ta tag i det som behövs göras. Det kan vara att börja eller sluta med något.

 

 

Vanans makt

Vi gör allt av gamla vanor. Dessa vanor blir som en del av dig. Sedan skyller vi på att ”jag bara är sådan”. Vill du leva ett rikt så rikt liv som möjligt enligt dina värderigar så att det gynnar dig, krävs det vilja och att bara göra det. Kom ihåg ”how you du anything is how you do everything”. Att lyckas gäller inte bara i de stora sakerna utan även i de små. Om vi inte ens kan lyckas med att göra de små enklaste grejerna hur skall vi då lyckas med de större målen i våra liv. Det handlar återigen om vanor.

 

Det som är positivt är att ett framgångsrikt och balanserat liv är inte bara för ”somliga” som vi gärna går och tror. Skillnaden är att de som lever ett balanserat och framgångsrikt liv går inte bara och tänker, utan de gör en handling som går i enlighet med vad de vill och önskar, även om det innebär uppoffringar av något slag. Men bara genom att göra dessa steg kommer vi att känna oss bra med oss själva, hur små de än är. Vi får en känlsa av att lyckas istället för att alltid misslyckas. Din hjärna tror på allt du säger till den.

 

Din supporter och coach!

 

Cecilia