Jämför du dig själv med andra?

Vill du må dåligt?

Bingo! Det är nämligen det bästa och säkraste sättet att må riktigt dåligt.  Allt fantastiska egenskaper du ser hos andra har du också. Likaså alla dåliga egenskaper du ser hos andra har du med. Tro inget annat:)

När du tror att någon har något du saknar men värderar högt, underminerar du dig själv. Det ger bara upphov till negativa tankar och känslor om att inte duga och räcka till, vilket leder till sämre självkänsla.

Om du vill leva ett lyckligt och meningsfullt liv måste du först ta reda på vad dina högsta värderingar är, vilka områden är viktigast för dig? Är det jobbrelaterat, ekonomiskt, socialt, familj, fysiskt, mentalt eller spirituellt?

 

 

Vad älskar du?

När du hittar ditt område där du brinner och lägger tid på så tar det fram det bästa i dig. Då blir du strukturerad, disciplinerad, kreativ och självkänslan ökar. Du bär på kunskaper och förmågor som är unika för bara dig. Oftast brinner vi för något vi tycker vi själva saknar i våra liv och som vi värderar högt. Det fyller ett tomrum som är viktigt för oss.

Våga lita och tro på dig själv. Du har precis alla de fantastiska egenskaper du beundrar hos vissa personer. Så sluta att titta utåt och börja att titta inåt istället. Se alla dina bästa egenskaper och förmågor. Skriv upp dem. Ta sedan ett steg i rätt riktning för att gå den vägen du måste gå för att bli lycklig med dig själv.

Gå din egen väg, alla andra är upptagna!

 

Din supporter och coach!

 

Cecilia