Tänkvärda citat som inspiration!

Inspiration

Här har jag samlat några tänkvärda citat som kan skapa en liten tankeställare och fundering. Ofta är det tankens kraft som är viktigt och att vi ibland eller ofta har fel ”mindset” som skapar oönskade effekter..

 

Våra tvivel är förrädare. De berövar oss det goda vi ofta kunnat vinna men inte vågat”

– William Shakespeare –

 

 

Du kan tro att du kan, och du kan tro att du inte kan. I båda fallen har du rätt”

– Henry Ford –

 

 

”Det är inte det som händer dig, utan hur du reagerar på det, som har betydelse”

– Epiketos –

 

 

”De flesta människor som lyckas i livet gör det inte för att de stöter på färre svårigheter, utan för att de kommer igen trots att de misslyckats”

– Marsha M Linehan –

 

 

”En pessimist ser svårigheter i varje möjlighet. En optimist ser möjligheter i varje svårighet”

– Winston Churchill –

 

 

”Människan är inte annat än summan av sina tankar. Det man tänker blir man”

– Mahatma Gandhi –

 

 

”Vuxen är du när du är beredd att ta ansvar för var du befinner dig i livet, och inte längre skyller på andra eller på omständigheter”

– Joe Westbrook –

 

 

 

”Det är inte vad du har, vem du är, var du är eller vad du gör som avgör om du blir lycklig eller olycklig. Det är vad du tänker på”

– Dale Carnegie –

 

 

”Stress orsakas av att vara ”här”, men vilja vara ”där”

– Eckhart Tolle –

 

 

”Om somliga når framgångar är det beviset att även andra kan lyckas med det”

– Abraham Lincoln –

 

 

”I varje framgång ligger ett misslyckande, och i varje misslyckande en framgång”

– Eckhart Tolle –

Facebook 2 icons