Är du trött på att inte nå dina mål?

Smarta mål!

Startade du 2019 med en vision om alla fantastiska mål du skulle uppnå? Men som du nu helt tappat fokuset på? Samt att både motivationen och självförtroendet har fått sig en ordentlig törn? Detta trots att du verkligen ville och behöver nå dessa mål! En liten tröst kan vara att; Du är inte ensam!

Av alla mål som sätts är det endast en liten del som uppnås. Hemligheten för att lyckas uppnå sina mål är att sätta smarta mål. Toppidrottare, framgångsrika entreprenörer och andra högpresterande har gemensamt att de har kunskap om att sätta smarta mål.Mål som är tydligt definierade och mätbara, som gör dem motiverade och att de hela tiden fokuserade på målet. Med sitt syfte klart för sig kan de prioritera sin tid och organisera sina resurser på rätt sätt. Den som kan se sin vision tydligt framför sig och sätter smarta mål ökar sina möjligheter väsentligt att uppnå framgångsrika resultat.

 

 

Behövs smarta mål? JA, de behövs…

För att du ska nå dina önskade resultat så behöver du:

En vision, ett nedtecknat och tydligt formulerat mål och en plan! Genom detta skapas motivation, fokusering på målet och att du prioriterar din tid och organiserar dina resurser på rätt sätt. Ett exempel på forskning och studier som gjorts i ämnet är:

Experimentet som utfördes vid Harvard Business School (1979) med syfte att undersöka betydelsen av att ha målsättningar för framtiden. Frågan till avgångstudenterna fick var; Har du formulerat mål, skrivit ner dem och gjort en plan för hur du ska uppnå dem?

  • 3% uppgav att de har det
  • 13% uppgav att de har mål men inte skrivit ner dem
  • 84 % uppgav att de inte har några mål. Uppföljningen, som mättes i inkomst, gjordes 1989 (tio år senare) visade att; Mål som är nedskrivna har en stor påverkan på resultatet.
  • De 13% som hade satt mål hade dubbelt så stor inkomst som de 84% som inte haft mål alls.
  • De 3% som hade formulerat, skrivit ner och gjort en handlingsplan tjänade i snitt tio gånger mer än de andra 97% gjorde tillsammans.


Har du som många andra tröttnat på att inte få de resultat du önskar? 

Börja då att sätta smarta mål! De allra flesta som lyckas med sina målsättningar och får de resultat de önskar, använder sig av S.M.A.R.T modellen. En som använder sig av S.M.A.R.T är en av mina favoriter, Tony Robbins. Han är värdsledande inom coachning och med facit i hand så kan man konstatera: han har lyckats att uppnå sina mål!

 

Hur det fungerar att sätta smarta mål!

Du utgår från din vison, ditt mål! Det kan vara inom vilket område som helst; gå ner i vikt, tjäna mer pengar, spara till din drömresa, komma vidare i karriären eller något annat som du drömmer om. Genom att använda S.M.A.R.T modellen så sätter du dig i förarsätet och är den som har kontrollen. Hemligheten bakom smarta mål är att målet ska vara;

  • Specifikt
  • Mätbart
  • Attraktivt
  • Realistiskt
  • Tidsbestämt

Jag hoppas att du fått ökad medvetenhet om vikten av att ha visoner och målsättnigar. Min ambition är att du skall känna livsglädje varje dag och lyckas få de resultat du önskar!


Är du är intresserad av att veta mer om S.M.A.R.T modellen?

Jag har skrivit en GRATIS handledning om hur du steg-för-steg sätter smarta mål som jag gärna delar med mig av. Allt du behöver göra är att mejla till; cecilia@zpik.se.

Om du vill ha ytterligare stöd med att sätta smarta mål så är du varmt välkommen att kontakta mig så bokar vi in ett individuellt samtal.

 

Din supporter och coach!

Cecilia Evers

page2image53332208

Copyright © Cecilia Evers